top of page

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ

เครื่องช่วยให้การทำงานในการจัดส่งจดหมายแบบ 1 ใบเป็นเรื่องง่าย จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สลิปเงินเดือน รหัสบัตรเครดิต แจ้งผลการเรียน เร็วกว่าการทำงานด้วยมือถึงร้อยเท่า พร้อมทั้งช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนในการส่งจดหมาย งานออกมาดูดี มีมาตรฐาน แบบธนาคาร ประกัน หรือลิสซิ่งต่างๆ ส่งกัน ณ ปัจจุบัน

SF2030s

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประเภทจดหมาย รายการส่งเสริมการขาย รหัสบัตรเครดิต ข้อมูลยังเป็นความลับอยู่เช่นเดิม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เหมาะสำหรับปริมาณงาน 10,000 ฟอร์มต่อเดือน


• ความเร็วในการพับและกดกระดาษ 3,000 แผ่น/ ชั่วโมง
• มีถาดสำหรับบรรจุกระดาษขาเข้าได้สูงสุด 100 แผ่น
• เป็นเครื่องพับและกดปิดผนึกโดยใช้เฉพาะแรงกดไม่ใช้ความร้อน
• สามารถพับกระดาษพร้อมปิดผนึกที่มีความหนา 80-120 แกรม/ ตารางเมตร
• สามารถรองรับกระดาษชนิดแผ่นได้ คือขนาด A4, Letter, Legal 14”
• สามารถพับรูปแบบ Z-Fold, V-Fold, C-Fold (C-Fold ต้องใช้อุปกรณ์เสริม)
• มีระบบการตั้งความหนาของกระดาษ
• มีหน้าจอแสดงจำนวนกระดาษที่พับ
• มีรูปแบบการพับ และตำแหน่งในการปรับที่ตัวเครื่อง
• ระดับความดังของเสียงเท่ากับ 45 เดซิเบล
• ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) 320 x 390 x 280 มิลลิเมตร น้ำหนัก 22 กิโลกรัม
• ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้
• รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

คุณสมบัติของเครื่อง

bottom of page